Het bestuur

Peter van Zeijl

Peter van Zeijl

Telefoon: 0651 218 888

Voorzitter

info@hetbarrel.com

Hans Voskamp

Hans Voskamp

Penningmeester

Telefoon: 0624 244 870

penningmeester@hetbarrel.com

Herman Soonius

Herman Soonius

Algemeen bestuurslid

info@hetbarrel.com

Frank de Jong

Frank de Jong

Algemeen bestuurslid

flamdejong@msn.com

Jaap Haaring

Jaap Haaring

Algemeen bestuurslid

Jaaphaaring@hotmail.com

.