OVER DE CLUB

Onze vereniging is op 2 april 2007 opgericht op initiatief van Hans Voskamp en telt inmiddels meer dan 140 leden. Allemaal trotse bezitters van een auto minimaal ouder dan 25 jaar. Dat is de enige voorwaarde voor toelating naast betaling van de jaarijkse contributie welke vereniging stelt.


Merk of de uiterlijke staat van de auto’s hebben op het lidmaatschap geen invloed. Wij beogen een vereniging te zijn voor iedereen met een klassieke auto en daarom houden we de contributiekosten en de inschrijving voor ritten zo laag mogelijk

Als vereniging organiseren we:

  • Clubavonden in de periode oktober t/m mei
  • Technische evenement
  • Keuringen
  • Toerritten en behendigheidsproeven
  • Ondersteunen wij waar mogelijk activiteiten van lokale welzijnsinstellingen

(Houdt u hiervoor ook onze facebook pagina in de gaten)


Onze club streeft verder na een sociaal platform te bieden voor klassieke autobezitters om contact te leggen en te onderhouden.